O Nás

Vítame Vás na stránkach Lari, spol. s r.o. Zameriavame sa na oblasti, ktoré súvisia s lesnou výrobou a zhodnocovaním drevnej suroviny. Dôraz kladieme na vlákninu a palivové drevo. Nosným prvkom je aj drevná biomasa všetkých podôb určená k energetickému využitiu (štiepané drevo, štiepka, pelety, brikety, apod…). Využitie surovej drevnej hmoty pre energetické účely v rozumnej miere sa stáva alternatívou alebo doplnkom k priemyselnému spracovaniu. Paletu hlavných činností potom uzatvárajú práce a služby v lesníctve (zahrňujúc prenájom lesných pozemkov, služby odborného lesného hospodára a technické zabezpečenie lesnej výroby).