Produkty

Paleta štiepaného dreva
Vrece štiepaného dreva 15 kg
Triesky ihličnaté a listnaté
Rezivo všetkých drevín a rozmerov
Voľne sypané šiepané drevo